Hoài Đức sơ kết 5 năm công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Ánh Dương| 04/01/2023 14:51

(NSHN) - Ngày 4-1, UBND huyện Hoài Đức tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2022 và công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các phòng chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn.

Trong năm 2022, UBND huyện Hoài Đức giải quyết 302 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; cấp xã, thị trấn giải quyết 168 thủ tục. Ngoài việc rà soát, đơn giản hóa trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thực tiễn, UBND huyện còn triển khai thực hiện mô hình “Ngày thứ 6 xanh”, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính xuống còn 60 phút thay vì từ 1 đến 10 ngày làm việc như quy định, mang tới sự hài lòng, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. 

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường phát biểu tại hội nghị.

Bộ phận “một cửa” UBND huyện và UBND các xã, thị trấn cũng triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân được tiếp cận và sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích. Năm qua, toàn huyện có 1.015 hồ sơ sử dụng dịch vụ này.

Tuy nhiên, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Hoài Đức vẫn tồn tại một số hạn chế như: Sự phối hợp giữa các ngành còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến một số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết chậm, quá hạn thời gian quy định; việc cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ... đôi lúc chưa kịp thời; hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin cần phải tiếp tục được đẩy mạnh để đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Bá Vinh ghi nhận kết quả của Hoài Đức trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giai đoạn 2028-2022. Nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, ông Nguyễn Bá Vinh đề nghị thời gian tới, các phòng chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoài Đức tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền trong việc đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Bá Vinh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường nhấn mạnh, thời gian tới, huyện tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chức năng huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện phương châm 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”; “một việc, một đầu mối xuyên suốt”; hoàn thành việc xây dựng cơ chế liên thông trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên ngành, liên thông thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, đô thị, lao động, thương binh và xã hội. Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính; quy chế giám sát nội bộ trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả; thực hiện nghiêm, hiệu quả việc lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính...

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, UBND huyện Hoài Đức khen thưởng 8 cá nhân đạt giải và các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính huyện năm 2022”; tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 18 cá nhân có thành tích trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2022.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức sơ kết 5 năm công tác kiểm soát thủ tục hành chính