Huyện Đan Phượng trao giải cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”

Mạnh Dũng| 29/03/2023 17:52

(NSHN) - Ngày 29-3, UBND huyện Đan Phượng đã trao giải Nhất cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đep, an toàn” cấp huyện năm 2022 cho nhân dân và cán bộ thôn 7, xã Trung Châu.

Huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” cấp huyện năm 2022.

Năm 2022, nhân dân và cán bộ thôn 7, xã Trung Châu đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang, xây dựng cụm dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Nhân dân trong cụm đã vận động 100% hộ gia đình lắp cột cờ và đế cờ cố định, xã hội hóa 350 thùng sơn, lăn sơn 8.000 mét tường rào, vẽ 50 bức tranh bích họa, làm mới 15 băng rôn, khẩu hiệu, chăng treo 2.000 mét cờ dây, đèn led trên các trục đường ngõ xóm, huy động nhân dân xây dựng tuyến đê kiểu mẫu dài 600 mét.

Bên cạnh đó, xây dựng mô hình “thôn thông minh”, nhân dân đã xã hội hóa lắp đặt màn hình ti vi 65 inch và hệ thống máy tính thực hiện dịch vụ công trực tuyến, lắp đặt hệ thống wifi tại nhà văn hóa thôn trị giá 110 triệu đồng. Tổng kinh phí xã hội hóa thực hiện cuộc thi ước tính trên 700 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao giải Nhất cuộc thi năm 2022 cho nhân dân và cán bộ thôn 7, xã Trung Châu.

Năm 2022, toàn huyện Đan Phượng tiếp tục đẩy mạnh cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Cuộc thi đã lan tỏa rộng khắp tại nhiều thôn, phố, chất lượng được nâng lên. Nhiều thôn, cụm dân cư đã quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nên đạt hiệu quả cao, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, đẩy mạnh thực hiện cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh” ngày càng đi vào chiều sâu, theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đan Phượng trao giải cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”