Huyện Đông Anh: Cưỡng chế, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp Thiết Bình

Đỗ Minh| 06/04/2022 15:25

(NSHN) - Ngày 6-4, UBND xã Vân Hà (huyện Đông Anh) tổ chức cưỡng chế, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp Thiết Bình, xã Vân Hà.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Thiết Bình, xã Vân Hà (huyện Đông Anh).

Theo Chủ tịch UBND xã Vân Hà Đỗ Thị Hảo, tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án Cụm công nghiệp Thiết Bình là 209.865,40m². Đến tháng 1-2022, dự án đã cơ bản hoàn thành bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với diện tích 207.146m² diện tích đất phải thu hồi (đạt tỷ lệ 98,7%); còn 6 hộ với 2.718,8m² chưa thực hiện.

Nguồn gốc sử dụng diện tích này là đất nông nghiệp (được giao theo Nghị định 64-CP), UBND huyện Đông Anh đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Trước đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh phối hợp UBND xã, Tổ công tác giải phóng mặt bằng xã Vân Hà thực hiện tổ chức chi trả tiền 2 lần vào các ngày 17-1-2022 và ngày  21-1-2022, tuy nhiên 6 hộ gia đình nêu trên không nhận tiền và không bàn giao mặt bằng.

Ngày 18-2-2022, UBND xã Vân Hà, Tổ công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Hà tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục 6 hộ gia đình nhận hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, các hộ đều cố tình không chấp hành. Ngày 16-3-2022, UBND huyện Đông Anh đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hộ trên.

“Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đã được UBND huyện Đông Anh, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh, UBND xã Vân Hà, Tổ công tác giải phóng mặt bằng xã Vân Hà thực hiện công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng cũng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân”, Chủ tịch UBND xã Vân Hà Đỗ Thị Hảo cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đông Anh: Cưỡng chế, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp Thiết Bình