Huyện Mê Linh: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 7,7%

Hoàng Sơn| 21/12/2020 11:19

(NSHN) - Sáng 21-12, HĐND huyện Mê Linh khoá XIX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh kỳ họp.

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Mê Linh ước đạt 28.235 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách của huyện ước đạt 5.500 tỷ đồng.

Một trong những kết quả nổi bật khác của huyện Mê Linh trong năm 2020 là công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Đến nay, 16/16 xã của huyện đã về đích nông thôn mới. Hai xã Liên Mạc và Đại Thịnh đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mê Linh cũng đã đạt và cơ bản đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đối với hai nhóm tiêu chí môi trường và y tế - văn hóa - giáo dục, địa phương đã có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai, phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm 2021.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, huyện xác định nội dung 20 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 7,6%. 

Huyện tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả các đề án “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Mê Linh trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”; đề án “Thu hút các nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy sản xuất – kinh doanh trên địa bàn huyện Mê Linh”; đẩy mạnh triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm; phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống cho nhân dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Mê Linh: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 7,7%