Huyện Sóc Sơn sẽ chuyển cơ quan điều tra trường hợp có dấu hiệu vi phạm đất đai

Hoàng Sơn| 25/08/2022 11:10

(NSHN) - UBND huyện Sóc Sơn vừa có thông báo số 2761/TB-UBND về hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, thủy lợi trên địa bàn 2 xã Minh Trí và Minh Phú.

Kiểm tra một công trình vi phạm ở khu vực hồ Đồng Đò, xã Minh Trí (Sóc Sơn).

Trong thời gian qua, tình hình vi phạm đất đai, xây dựng và công trình thủy lợi trên địa bàn các xã: Minh Trí và Minh Phú diễn biến phức tạp, kéo dài, khó giải quyết, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sóc Sơn đặc biệt quan tâm và yêu cầu các đơn vị chuyên môn quyết liệt vào cuộc xử lý dứt điểm.

Huyện ủy Sóc Sơn giao UBND huyện thành lập tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 6660/QĐ-UBND để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn xử lý các vi phạm đất đai, xây dựng và công trình thủy lợi trên địa bàn 2 xã trên. Đồng thời, UBND huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm mới, bảo đảm 100% công trình vi phạm được lập hồ sơ và xử lý kịp thời.

Ngoài ra, các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền 2 địa phương phân loại vi phạm tồn đọng từ năm 2021 trở về trước để từng bước xử lý, lập lại kỷ cương hành chính trên địa bàn.

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện và 2 xã trên xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ công tác có nội dung, giải pháp thực hiện chi tiết, cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, đặc biệt quy rõ trách nhiệm từng cá nhân trong thời gian phụ trách địa bàn để phát sinh vi phạm mà không kịp phát hiện xử lý.

Nếu UBND các xã không thực hiện quyết định cưỡng chế xử lý vi phạm, các phòng ban chuyên môn báo cáo, đề xuất UBND huyện biện pháp xử lý người đứng đầu UBND các xã theo quy định.

UBND huyện giao UBND xã Minh Trí, Minh Phú đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân về quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đồng thời, mỗi xã chuyển ít nhất 1 bộ hồ sơ vi phạm đất đai, xây dựng, thủy lợi đủ điều kiện chuyển cơ quan điều tra về UBND huyện để chuyển cơ quan điều tra dấu hiệu vi phạm trước ngày 30-8-2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Sóc Sơn sẽ chuyển cơ quan điều tra trường hợp có dấu hiệu vi phạm đất đai