Huyện Thanh Oai có 1.461 doanh nghiệp hoạt động

Đỗ Minh| 18/01/2021 16:39

(HNMO) - Ngày 18-1, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Oai tổ chức hội nghị gặp mặt các chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

 Chủ tịch UBND Thanh Oai Bùi Văn Sáng phát biểu tại hội nghị.

Theo UBND huyện Thanh Oai, nếu năm 2016 trên địa bàn huyện có 665 doanh nghiệp thì đến năm 2020 toàn huyện có 1.461 doanh nghiệp, tăng 796 doanh nghiệp trong 4 năm (tăng 219,6%). Riêng số thành lập mới trong năm 2020 là 247 doanh nghiệp.

Về quy mô, số doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đại đa số (96,4%). Về vốn đầu tư, có 1.111 doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, chiếm 98,9%; 12 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có 11 doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, 1 doanh nghiệp liên doanh.

Năm 2020, tổng nộp ngân sách từ thuế (do doanh nghiệp nộp) là 210 tỷ 814 triệu đồng, chiếm 34% tổng nguồn thu của huyện.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho rằng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, mặc dù tăng nhanh về số lượng nhưng đa số doanh nghiệp trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ, vốn thấp, công nghệ lạc hậu, chi phí sản xuất cao. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới, trong những năm qua, huyện thường xuyên quan tâm, đồng hành với doanh nghiệp.

Đặc biệt, huyện đã tổ chức rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch các cụm, điểm công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; quyết liệt chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính…

Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Sáng mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân thẳng thắn trao đổi thông tin, chỉ ra những rào cản, khó khăn, vướng mắc cụ thể; phản ánh trung thực, kịp thời những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, những hành vi trái pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức gây khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời, có kiến nghị và giải pháp phù hợp để huyện cùng tháo gỡ.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đề nghị các phòng, ban, xã, thị trấn thuộc huyện lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của doanh nghiệp; thường xuyên quan tâm, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp… Huyện Thanh Oai cam kết xử lý và đề nghị xử lý nghiêm bất kỳ biểu hiện, hành vi gây khó khăn, ách tắc cho doanh nghiệp, kìm hãm sự phát triển và nguồn lực thu hút đầu tư vào huyện...  

Tại hội nghị, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 12 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong nộp thuế ngân sách năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thanh Oai có 1.461 doanh nghiệp hoạt động