Huyện Thanh Oai: Đối thoại, giải đáp kiến nghị của người dân

Đỗ Minh| 22/10/2020 18:09

(NSHN) - Chiều 22-10, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Oai tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện về những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường; an toàn giao thông, trật tự công cộng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Quang cảnh buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai ghi nhận 13 ý kiến và trực tiếp trả lời các đại biểu. Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng trả lời về những tiêu chí phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới như: Quy hoạch vùng chuyển đổi, chính sách hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ; đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, xây mới các trường học, nhà văn hóa… Huyện sẽ cân đối ngân sách, lập kế hoạch tài chính để bảo đảm triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra đối với từng lĩnh vực.

Đối với công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện tiếp tục tập trung triển khai nhằm tạo diện mạo mới cho nông thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, làng nghề; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; tập trung triển khai quy hoạch vùng, quy hoạch sản xuất, quy hoạch công nghệ, tạo tiền đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp quy hoạch chung của thành phố và huyện, gắn với quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới nâng cao… 

Đặc biệt, đối với vấn đề môi trường, môi trường làng nghề, huyện tập trung triển khai quyết liệt, bảo đảm thực hiện hiệu quả các tiêu chí về môi trường mà Đại hội đại biểu lần thứ XXIII huyện Thanh Oai, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Về vấn đề đất đai, huyện tiếp tục mời các sở, ngành chức năng phối hợp, giúp đỡ trong công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết tồn tại và vi phạm; tránh phát sinh những điểm nóng...

Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND, HĐND huyện Thanh Oai tiếp tục tập trung phát triển công tác Đảng, phát triển đảng viên mới, đảng viên trẻ tại các chi bộ nông thôn…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thanh Oai: Đối thoại, giải đáp kiến nghị của người dân