Huyện ủy Gia Lâm tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 135 đảng viên

Trung Nguyên| 08/11/2021 16:04

(NSHN) - Ngày 8-11, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31-5-2021 của Thành ủy Hà Nội.

Các đảng viên Đảng bộ huyện Gia Lâm vinh dự nhận Huy hiệu Đảng.

Đợt này, Đảng bộ huyện Gia Lâm vinh dự có 135 đảng viên được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có: 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 73 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 28 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 

Cũng nhân dịp này, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" từ năm 2010 đến nay; quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31-5-2021 của Thành ủy Hà Nội về "Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo".

Trong những năm qua, Huyện ủy Gia Lâm luôn chú trọng công tác xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng. Đến nay, mô hình tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trong các khối cơ bản được sắp xếp phù hợp; 164/164 thôn, tổ dân phố đã được sắp xếp, kiện toàn hệ thống chính trị, đã giảm 21 chi bộ, giảm 28 thôn, tổ dân phố; thành lập mới 41 chi bộ, 160 tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đã củng cố được 8/12 tổ chức cơ sở Đảng, tiếp tục củng cố các tổ chức cơ sở Đảng còn lại...

Huyện ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ...

Các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TƯ được Huyện ủy Gia Lâm biểu dương, khen thưởng.

Công tác phê bình và tự phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được thực hiện nghiêm túc, trung bình hằng năm có 95,2% tổ chức cơ sở Đảng, 97,7% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác kỷ luật đảng được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cấp ủy cơ sở chú trọng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành 660 lượt giám sát tổ chức Đảng và đảng viên; kiểm tra 645 lượt tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng...

Công tác xây dựng đội ngũ đảng viên đông về số lượng, mạnh về chất lượng được Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hiện, Đảng bộ huyện có 11.129 đảng viên. Giai đoạn 2010-2020 đã kết nạp 2.436 đảng viên (bình quân mỗi năm kết nạp 221 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). 

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31-5-2021 của Thành ủy Hà Nội về "Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo". Thời gian tới, Huyện ủy Gia Lâm xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Nhân dịp này, 24 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa X được biểu dương, khen thưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện ủy Gia Lâm tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 135 đảng viên