Mê Linh: Xây dựng văn hóa công vụ, đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính

Hoàng Sơn| 31/03/2023 15:43

(NSHN) - Ngày 31-3, Huyện ủy Mê Linh tổ chức hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ, đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân” và triển khai cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 - năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà NNội Phạm Thanh Học đã quán triệt 4 nội dung lớn, gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; xây dựng văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; tình hình xây dựng văn hóa công vụ trên địa bàn huyện Mê Linh thời gian qua; một số nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch, đưa nội dung chuyên đề 2023 vào thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

Cũng tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đã triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 - năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mê Linh: Xây dựng văn hóa công vụ, đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính