Quận Bắc Từ Liêm bổ nhiệm 35 chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường

Hiền Phương| 30/06/2021 15:36

(NSHN) - Ngày 30-6, quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ; bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường trên địa bàn nhằm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà trao quyết định bổ nhiệm cho các chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường.

Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã ký ban hành 35 quyết định bổ nhiệm 11 chủ tịch UBND phường, 22 phó chủ tịch UBND phường, 2 phó chủ tịch giao phụ trách chung UBND phường.

Đồng thời, UBND quận cũng đã quyết định chuyển toàn bộ công chức làm việc tại các phường thành công chức do UBND quận quản lý kể từ ngày 1-7-2021.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Bắc Từ Liêm bổ nhiệm 35 chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường