Quận Bắc Từ Liêm kết nạp 166 quần chúng ưu tú vào Đảng

Hiền Phương| 13/12/2022 15:21

(NSHN) - Ngày 13-12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức hội nghị lần thứ 22 tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, thông qua danh sách phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại đối với 1.195 trường hợp; nhiệm kỳ kế tiếp đối với 1.012 trường hợp.

Quận cũng lãnh đạo đảng ủy cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đối với 439/439 chi bộ (đạt tỷ lệ 100%); kết nạp 166 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 110,67% chỉ tiêu Thành ủy giao...

Trong năm, Ban Thường vụ Quận ủy đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 160 trường hợp; tiến hành 2 đợt kiểm tra, thành lập 12 đoàn kiểm tra, kiểm tra trực tiếp tại 24 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và 6 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý.

Về phát triển kinh tế - xã hội, năm 2022, giá trị sản xuất các ngành của quận Bắc Từ Liêm ước tăng 12,37% so với cùng kỳ, vượt 0,36% kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt 211% dự toán giao; chi ngân sách ước đạt 102% dự toán thành phố giao, 97,4% dự toán quận giao. Quận hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao lần thứ II cấp quận và cơ sở. Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, trật tự giao thông, trật tự đô thị; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Duy trì thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Năm 2023, Quận ủy Bắc Từ Liêm xác định tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện các kết luận kiểm tra của thành phố; tổ chức thành công sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Bắc Từ Liêm kết nạp 166 quần chúng ưu tú vào Đảng