Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu hoàn thành 25 chỉ tiêu năm 2023

Hiền Phương| 21/12/2022 17:05

(NSHN) - Chiều 21-12, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Các đơn vị của quận Bắc Từ Liêm ký giao ước thi đua.

Năm 2023, quận Bắc Từ Liêm phấn đấu thực hiện 25 chỉ tiêu, trong đó 5 chỉ tiêu kinh tế, 17 chỉ tiêu xã hội, 2 chỉ tiêu xây dựng đô thị và 1 chỉ tiêu xây dựng chính quyền. Trong đó, tập trung một số chỉ tiêu: Chỉ tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu năm 2023 là 12,66%. Cơ cấu giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành chủ yếu như dịch vụ - thương mại chiếm 32,21%; công nghiệp - xây dựng chiếm 66,64%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 1,15%.

Dự toán thu ngân sách của quận năm 2023 là 3.504 tỷ đồng. Trong đó, thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác là 2.304 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất là 1.200 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách năm 2023 là 1.535,6 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm  thu  hoạch  nông, lâm, thủy sản phấn đấu đạt 750 triệu đồng/ha...

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát động phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn quận phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 của quận.

Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã ký giao ước thi đua năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu hoàn thành 25 chỉ tiêu năm 2023