Quận Bắc Từ Liêm tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình ''Dân vận khéo''

Hiền Phương| 20/12/2022 17:10

(NSHN) - Chiều 20-12, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị triển khai công tác dân vận, hoạt động Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ quận, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo quận, công tác dân vận chính quyền.

 Đại diện Ban Dân vận Quận ủy với UBND quận, Công an quận, Ban Chỉ huy quân sự quận, Trung tâm y tế quận ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2023.

Trong năm 2022, trong công tác dân vận, quận Bắc Từ Liêm tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, nắm tình hình nhân dân. Hệ thống dân vận từ quận đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận.

Nổi bật là quận đã đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực của hệ thống chính trị. Tiếp tục duy trì, phát triển bền vững và nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” đang triển khai có hiệu quả, nghiên cứu xây dựng mô hình mới. Trong năm 2022, toàn quận có 78 tập thể, 27 cá nhân đăng ký và được công nhận là mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác dân vận chính quyền năm 2022.

Năm 2022, hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới, tiến bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quận trong tình hình mới. Ban Dân vận Quận ủy đã phối hợp với Công an quận thực hiện tốt công tác tuyên truyền những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Nâng cao chất lượng công tác dân vận của lực lượng Công an phường, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự. Đặc biệt, trong năm, quận đã phát động thành công phong trào toàn dân tham gia lắp đặt “Camera an ninh” trên địa bàn. Đến nay, toàn quận đã có trên 1.000 camera, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực xã hội hóa lắp đặt camera của các tổ dân phố đã được quận khen thưởng.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Quận ủy, Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm y tế quận đã ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2023.

Nhân dịp này, hai cá nhân của quận Bắc Từ Liêm được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”; Quận ủy khen thưởng 11 tập thể có thành tích trong công tác dân vận, 15 tập thể có thành tích trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 9 tập thể có thành tích trong công tác tôn giáo tín ngưỡng năm 2022. UBND quận khen thưởng 13 tập thể có thành tích trong công tác dân vận chính quyền năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Bắc Từ Liêm tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình ''Dân vận khéo''