Quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2

Nguyên Hoa| 12/01/2023 10:21

(NSHN) - Ngày 12-1, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023); trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2.

Trong dịp này, quận Bắc Từ Liêm có 4 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 277 đảng viên nhận Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà đã đọc diễn văn kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng chí khẳng định, suốt 93 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn; bằng sự nêu gương, hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng một tổ chức đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, vững chắc; bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, bảo vệ; đưa đất nước ta, dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà phát biểu tại buổi lễ.

Năm 2022, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo: 26/26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều hoàn thành, trong đó 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiến bộ về mọi mặt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng được nâng lên.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Nhân dịp này, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà đề nghị, các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, các ngành  tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện nghiêm việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ thành phố, quận, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng bộ, hệ thống chính trị, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác vận động nhân dân; các cấp ủy và đảng viên phải phát huy vai trò nêu gương để quần chúng noi theo, phải có tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2