Quận Hà Đông tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chu Dũng| 16/08/2022 10:11

(NSHN) - Ngày 16-8, Quận ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an quận Hà Đông đã tổ chức kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo báo cáo tại buổi lễ, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hà Đông ổn định. Lực lượng công an đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư, tổ dân phố và địa bàn cụ thể, gắn với các phong trào thi đua khác để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, toàn quận đang triển khai thực hiện chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia phong trào tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”, “Vận động toàn dân tham gia phối hợp quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại các khu chung cư”; đã có 5 phường thực hiện “điểm” mô hình “Giao ban định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư” hiệu quả. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin có giá trị phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa cho biết, thực hiện có hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 19-8 hằng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…, quận Hà Đông đã đẩy mạnh các biện pháp xây dựng, phát động sâu rộng phong trào; đồng thời, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân. Thực hiện tốt phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành, đoàn thể.

Trong không khí phấn khởi, vui tươi của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lãnh đạo và nhân dân quận Hà Đông có dịp ôn lại những truyền thống quý báu vẻ vang của dân tộc, quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta trong thời gian qua.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hà Đông tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc