Quận Hoàn Kiếm tăng cường thanh tra công vụ, tạo chuyển biến trong việc phục vụ nhân dân

Hương Ly| 13/10/2022 17:16

(NSHN) - Ngày 13-10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm thảo luận và đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ quận; quán triệt, triển khai Kế hoạch của Quận ủy về thực hiện Kết luận số 34-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng của năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đoàn kết, thống nhất triển khai các nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế quận có sự phục hồi, trong đó, tăng trưởng dịch vụ, thương mại, du lịch ước đạt 16,3%; ngành Du lịch tăng 262,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo đồng bộ. Qua đó đã chấn chỉnh, lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, chính sách xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững…

Toàn Đảng bộ cũng đã tập trung triển khai 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy; 7 chương trình công tác, 33 đề án công tác toàn khóa của Quận ủy trong nhiệm kỳ 2020-2025; nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, đưa chỉ số cải cách hành chính của quận năm 2021 tăng 2 bậc so với năm 2020, đứng thứ 2/30 quận, huyện, thị xã…

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đề nghị, các cấp, ngành tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần quyết liệt, năng động, sáng tạo, trong đó cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là cùng với việc tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, chú trọng chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác dân vận, vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Các đơn vị cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Chính phủ, thành phố Hà Nội về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tiếp tục triển khai thực hiện thường xuyên, quyết liệt nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, kiên quyết không để xảy ra tái lấn chiếm hè phố để kinh doanh, quản lý việc sắp xếp các điểm giao thông tĩnh đúng quy định.

Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định cũng đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động nắm chắc tình hình nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, các đơn vị cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi kèm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ nhằm tạo được chuyển biến thực sự về ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm tăng cường thanh tra công vụ, tạo chuyển biến trong việc phục vụ nhân dân