Quận Thanh Xuân thu ngân sách đạt 88,06% kế hoạch năm 2022

Tuấn Việt| 18/10/2022 12:56

(NSHN) - Sáng 18-10, HĐND quận Thanh Xuân tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp.

9 tháng năm 2022, quận Thanh Xuân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn nhằm hồi phục kinh tế sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng; thu ngân sách nhà nước đến ngày 30-9 đạt hơn 3.918 tỷ đồng, đạt 88,06% dự toán thành phố giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân trên địa bàn ổn định.

Tại kỳ họp, HĐND quận đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết: Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2021; điều chỉnh dự toán chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2022; cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 quận Thanh Xuân.

Kết thúc kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà đề nghị, UBND quận, phường và các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm các nghị quyết của HĐND quận đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Trong đó, đối với công tác điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quận, cần tập trung thực hiện bảo đảm tính chính xác, cân đối, đúng tiến độ theo nội dung Nghị quyết HĐND quận đã thông qua.

Đại biểu HĐND quận thảo luận.

Về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022, HĐND quận đề nghị, UBND quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiến hành phân bổ ngân sách kịp thời theo đúng quy định nhằm tổ chức các hoạt động đột xuất và định kỳ trong 3 tháng cuối năm bảo đảm tiến độ, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 của quận ở các lĩnh vực được thông qua tại kỳ họp với khối lượng công việc lớn, vì thế, UBND quận cần tập trung rà soát, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định; đồng thời, tiếp tục đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, chú trọng quản lý sau đầu tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát để đẩy mạnh giải ngân, hoàn thành công trình, dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND quận tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết và báo cáo HĐND quận theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân thu ngân sách đạt 88,06% kế hoạch năm 2022