Quý I-2023, thu ngân sách của Hoài Đức đạt hơn 330 tỷ đồng

Ánh Dương| 03/04/2023 07:59

(HNM) - Trong quý I-2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Đức ước được khoảng 330,32 tỷ đồng, đạt 14% dự toán thành phố và HĐND huyện giao; trong đó, thu về đất hơn 2 tỷ đồng, thu thường xuyên 328,24 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách cấp huyện và xã đạt 332,346 tỷ đồng; tổng chi ngân sách huyện và xã ước thực hiện 243,481 tỷ đồng, đạt 11,8% dự toán thành phố và HĐND huyện giao.

Huyện cũng chỉ đạo đơn vị chức năng rà soát tiêu chí và tổng hợp nhu cầu đầu tư xây dựng đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2023 và giai đoạn 2023-2025; đề xuất thành phố hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và giai đoạn 2022-2025; tổng hợp báo cáo công tác đấu thầu, công tác quyết toán dự án hoàn thành; báo cáo cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cấp thành phố...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quý I-2023, thu ngân sách của Hoài Đức đạt hơn 330 tỷ đồng