Thạch Thất hỗ trợ nông dân về kinh phí, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp

Quỳnh Ngọc| 05/02/2021 07:16

(HNM) - Trong năm 2020, huyện Thạch Thất đã hỗ trợ về kinh phí, kỹ thuật cho nông dân thực hiện một số mô hình sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể như: Mô hình thâm canh cây thanh long theo hướng VietGAP tại xã Lại Thượng diện tích 2,5ha; phát triển mạ khay, mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy tại xã Phú Kim với quy mô 13.500 khay mạ; mô hình chăn nuôi dê sinh sản dưới tán rừng và vùng đệm tại các xã: Yên Bình, Tiến Xuân, quy mô 165 con; sử dụng thảo dược chăn nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học tại các xã: Hạ Bằng, Lại Thượng, quy mô 10.000 con...

Nhìn chung, các mô hình này không chỉ tạo nguồn thực phẩm sạch, cung cấp cho người tiêu dùng mà còn mang lại giá trị khá, nâng cao đời sống cho người dân. Năm 2021, huyện tiếp tục hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu để tạo đầu ra thuận lợi cho các mặt hàng nông sản.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thất hỗ trợ nông dân về kinh phí, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp