Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Quảng Bị và Lam Điền

Nguyễn Mai| 03/02/2023 16:29

(NSHN) - Ngày 3-2, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 tại 2 xã Quảng Bị và Lam Điền (huyện Chương Mỹ) theo đề nghị của địa phương.

Qua thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế các tiêu chí, Đoàn thẩm định của thành phố đã thống nhất 2 xã trên đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng thẩm định thành phố xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội thẩm định xã Quảng Bị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Tuy đã đạt đủ điều kiện, song quá trình thẩm định hồ sơ, Đoàn cũng đã chỉ ra một số thiếu sót của 2 địa phương trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Cả 2 xã đều có những tiêu chí chưa đạt điểm tối đa liên quan đến quy hoạch, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chất lượng môi trường sống… Một số tiêu chí còn thiếu hồ sơ minh chứng phục vụ công tác chấm điểm… Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố đã yêu cầu 2 xã Quảng Bị và Lam Điền tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, bổ sung các minh chứng đạt chuẩn tiêu chí để báo cáo Hội đồng thẩm định nông thôn mới thành phố xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Xã Quảng Bị có 4 thôn, hơn 3.100 hộ, nhân dân có thu nhập chính từ thương mại, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, xã còn một số nghề phụ như: Mộc, may xuất khẩu, mây tre giang đan… Đặc biệt, trong nông nghiệp, Hợp tác xã Nông nghiệp Quảng Bị đã triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại xứ đồng Ruối, trồng lúa Bắc thơm số 7 cho hiệu quả kinh tế cao. Đến hết năm 2022, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 67,5 triệu đồng/người.

Thành viên Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố nhận xét, chấm điểm tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở xã Lam Điền.

Tại xã Lam Điền, đến nay, địa phương đã có 100% tuyến đường trục chính, đường liên xã, liên thôn được cứng hóa, bê tông hóa, một số đoạn được trải nhựa; 100% tuyến đường ngõ xóm có điện chiếu sáng; trạm y tế đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, 100% các thôn có nhà văn hóa. Lam Điền có thu nhập bình quân đạt 72 triệu đồng/người/năm…

Bí thư Chi bộ thôn Lam Điền (xã Lam Điền) Dương Thị Hà cho biết, nhờ xây dựng nông thôn mới nâng cao, hạ tầng nông thôn của xã đã được đầu tư ngày một hoàn thiện. Nhân dân trong xã đã xã hội hóa được hàng trăm triệu đồng xây dựng các công trình tín ngưỡng, tâm linh và trồng cây xanh… Nhân dân rất phấn khởi và mong muốn tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn thẩm định của thành phố yêu cầu 2 xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã cần tiếp tục phát huy các công trình thiết chế văn hóa được đầu tư, phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân; đồng thời, vận động nhân dân chung sức xây dựng quê hương sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đối với sản xuất, các xã tiếp tục củng cố, phát huy vai trò của các hợp tác xã, xây dựng các mối liên kết trong sản xuất.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Quảng Bị và Lam Điền