Thanh niên tình nguyện “Hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử”

Hiền Phương| 22/02/2023 18:13

(NSHN) -  Ngày 22-2, Quận ủy Bắc Từ Liêm triển khai kế hoạch ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội. Cùng với đó, Quận đoàn Bắc Từ Liêm ra quân triển khai đội hình thanh niên tình nguyện “Hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử” nhằm hỗ trợ các đảng viên cao tuổi, các chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, ứng dụng phần mềm.

Đội hình thanh niên tình nguyện “Hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử” được triển khai tại 13/13 phường trên địa bàn quận. Đây là một trong những hoạt động khởi động Tháng thanh niên 2023 của tuổi trẻ Bắc Từ Liêm.

Việc thực hiện đồng bộ phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” là nhiệm vụ chính trị quan trọng giúp từng bước thực hiện số hóa nghiệp vụ công tác Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Đây cũng là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên, nhằm từng bước xây dựng môi trường làm việc trong công tác xây dựng Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng từ thành phố tới cấp ủy cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên tình nguyện “Hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử”