Thị ủy Sơn Tây tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Ánh Dương| 09/03/2023 09:07

(HNMO) - Sáng 9-3, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X), về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn thị xã Sơn Tây”.

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán, thị xã có nguồn lực văn hóa phong phú, đa dạng với 401 di tích và các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, trong đó có: 244 di tích được đưa vào danh mục kiểm kê của thành phố năm 2016; 80 di tích được Nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia, thành phố; 65 lễ hội truyền thống, 1 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 99 đạo sắc phong đã được UBND thành phố công nhận là thư tịch quý; 1 nghệ nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể...

Các đại biểu dự hội nghị.

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị quyết bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng và đặc thù địa phương, đơn vị, cụ thể: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã xây dựng hơn 2.900 chương trình với hơn 46.000 tin, bài, 8 chuyên mục phát thanh/tuần, dựng 32 trang truyền hình ngoại thành phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội phục vụ công tác tuyên truyền trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước, Thủ đô, thị xã; chọn lọc, thu, phát thanh một số tác phẩm âm nhạc, thơ ca có chất lượng của văn nghệ sĩ thị xã viết về quê hương Sơn Tây, xứ Đoài; thị xã có nhiều câu lạc bộ nghệ thuật, thơ ca... được hình thành, vừa góp phần cổ vũ, động viên quần chúng tham gia lao động nghệ thuật, khai thác, truyền bá các giá trị văn hóa, văn nghệ cổ truyền, vừa đa dạng hóa các phương thức hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân...

Lãnh đạo Thị ủy Sơn Tây trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, toàn thị xã có 35.031/36.481 gia đình đạt danh hiệu văn hóa (96%); 58/62 tổ dân phố văn hóa (93,5%); 53/56 thôn văn hóa  (94,6%); 125 đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa...

Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X), về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Sơn Tây Hà Việt Phong thông qua kế hoạch, thể lệ cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại thị xã Sơn Tây năm 2023.

Tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn thị xã Sơn Tây”. Đồng chí Trần Anh Tuấn nhấn mạnh đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã nói riêng và đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung, từ đó, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” từ Trung ương đến cơ sở, là tiền đề gợi mở những đóng góp quan trọng trong tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xây dựng và phát triển đất nước, Thủ đô, thị xã theo hướng hiện đại, bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị ủy Sơn Tây tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới