Xây dựng ''Phường đạt chuẩn văn minh đô thị''

Tuấn Việt| 18/08/2022 06:58

(HNM) - Quận Thanh Xuân phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị đạt từ 40% trở lên với 9 tiêu chí cụ thể theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh”. Để hoàn thành mục tiêu này, quận đang triển khai nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

UBND quận Thanh Xuân đã có kế hoạch đầu tư, cải tạo Nhà văn hóa phường Thanh Xuân Bắc.

Ngay sau khi quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, bảo đảm các tiêu chí chung: 100% tổ dân phố trên địa bàn có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; 100% tổ dân phố trên địa bàn được công nhận đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” theo quy định; 90% trở lên hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”…

Đến nay, 11/11 phường của quận đã tổ chức rà soát các tiêu chí để xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Một số phường đã đưa nội dung xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” vào nghị quyết của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 như đảng ủy các phường: Kim Giang, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Hạ Đình.

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Thanh Xuân Ngô Minh Hồng cho hay, dự kiến có 5 phường: Kim Giang, Thanh Xuân Bắc, Hạ Đình, Phương Liệt, Thanh Xuân Nam của quận phấn đấu hoàn thành xây dựng danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trong giai đoạn 2022-2025 theo yêu cầu của thành phố; các phường còn lại sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện để đạt các tiêu chí theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa cho biết, UBND quận đang tích cực chỉ đạo để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch. Trong đó, về tiêu chí “Trung tâm văn hóa - thể thao phường”, giai đoạn 2022-2023, UBND quận đã có kế hoạch đầu tư cải tạo Nhà văn hóa phường Thanh Xuân Bắc. Hai phường Hạ Đình, Phương Liệt đang tiếp tục rà soát để đề xuất đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chí xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” nói chung và thiết chế văn hóa cơ sở nói riêng.

Về tiêu chí “Thông tin, truyền thông đô thị”, phường có hệ thống truyền thanh và loa truyền thanh thông minh đến các tổ dân phố, Phòng Văn hóa và Thông tin quận phối hợp với đơn vị liên quan và UBND 11 phường tổ chức rà soát việc sửa chữa hệ thống loa truyền thanh; đề xuất lắp đặt hệ thống loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Đến nay, quận đã phê duyệt đầu tư đối với phường Thanh Xuân Bắc (5 cụm loa), phường Kim Giang (15 cụm loa). Ngoài ra, có 3 phường khác đã xây dựng trang Zalo của UBND phường, đáp ứng yêu cầu tại tiêu chí “Có kênh giao tiếp chính thức trên mạng xã hội của Việt Nam”.

“Trong quá trình triển khai, hiện nay, có một số tiêu chí gặp khó khăn, vướng mắc, nhất là tiêu chí quy hoạch đô thị. Hiện tại, các phường: Kim Giang, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Nam đang vướng nội dung này, vì trạm y tế không đủ điều kiện để cải tạo. Ngoài ra, tiêu chí giao thông đô thị cũng đòi hỏi các phường liên tục ra quân đôn đốc, giám sát để thực hiện bảo đảm tiêu chí này”, ông Đặng Khánh Hòa chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2022-2025, ngày 10-8-2022, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã họp, nghe báo cáo về tình hình thực hiện nội dung này.

Theo đó, Quận ủy yêu cầu UBND quận chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu xây dựng nghị quyết của Quận ủy để lãnh đạo triển khai thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn quận giai đoạn 2022-2025; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND 11 phường tổ chức rà soát kỹ các tiêu chí để triển khai đồng bộ. Trong đó, tập trung hoàn thành các tiêu chí “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” đối với 5 phường trong giai đoạn 2022-2025; chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố nghiên cứu các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập về chính sách, pháp luật cho phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn tại địa phương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng ''Phường đạt chuẩn văn minh đô thị''