Bí thư, Chủ tịch UBND quận Long Biên đối thoại với người dân

Hà Vũ| 31/10/2022 11:31

(NSHN) - Sáng 31-10, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà đã đối thoại với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn năm 2022.

Tham dự có đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội quận, các phường và 60 đại biểu nhân dân.

Đây là cuộc đối thoại định kỳ thực hiện theo Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25-5-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố”.

Trong hơn 3 giờ, cuộc đối thoại diễn ra sôi nổi, thiết thực, hiệu quả. Đại biểu Mặt trận, các tổ chức và nhân dân đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị; về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là phản ánh nhiều vấn đề dân sinh từ cơ sở liên quan đến quản lý đất đai, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông...

Đáng chú ý, các ý kiến đánh giá cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng quận, phường, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND quận và 14 phường, nhất là trong thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề của quận là “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”.

Trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn, dân chủ, lãnh đạo quận đã trao đổi, giải đáp cơ bản các ý kiến, kiến nghị, đồng thời phân công các cơ quan, đơn vị thụ lý một số nội dung cụ thể.

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam giao Văn phòng Quận ủy tổng hợp các ý kiến phát biểu tại hội nghị; rà soát đối chiếu các ý kiến đã được trả lời, các ý kiến chưa được trả lời để tham mưu Quận ủy, UBND quận chỉ đạo giải quyết và trả lời bằng văn bản sau hội nghị. UBND quận giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề dân sinh bức xúc đặt ra; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân trước ngày 25-11-2022. Ban Dân vận Quận ủy chủ trì công tác tham mưu theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện Kết luận hội nghị đối thoại năm 2022...

“Thời gian tới, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ”, Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam nêu rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư, Chủ tịch UBND quận Long Biên đối thoại với người dân