Đảng bộ huyện Đan Phượng kết nạp 200 đảng viên

Minh Phú| 29/12/2022 19:50

(NSHN) - Ngày 29-12, Huyện ủy Đan Phượng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.

 Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng huyện Đan Phượng năm 2022.

Trong năm 2022, Đảng bộ huyện Đan Phượng đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn huyện tổ chức được 224 hội nghị trực tiếp và trực tuyến tới hơn 50.000 cán bộ, đảng viên tham gia; 79 lớp bồi dưỡng với gần 9.200 học viên, đạt 110% so với kế hoạch.

Đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, Huyện ủy Đan Phượng đã ban hành các quy định, kế hoạch chỉ đạo và hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, chất lượng.

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã duy trì thực hiện đánh giá, xếp loại hằng tháng cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới; đã kết nạp được 200 đảng viên, đạt tỷ lệ 100%; trao tặng Huy hiệu Đảng cho 408 đảng viên. 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 14 tổ chức cơ sở Đảng và 4 đảng viên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức cơ sở Đảng và 1 đảng viên. Trong năm 2022, đã thi hành kỷ luật đối với 1 chi ủy chi bộ, 52 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đối với 3 đảng viên...

 Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải đề nghị các cấp ủy Đảng tập trung học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết cấp trên; bám sát chủ trương, định hướng của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Đan Phượng, từ đó sớm xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác tổ chức thực hiện; phát huy hơn nữa công tác dân vận, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

Bí thư Huyện ủy Trần Đức Hải đề nghị HĐND huyện thực hiện tốt công tác giám sát các vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc; các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; trước mắt, thực hiện tốt các nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ huyện Đan Phượng kết nạp 200 đảng viên