Huyện Đan Phượng triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2023

Nguyễn Mai| 29/03/2023 15:00

(NSHN) - Ngày 29-3, UBND huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị triển khai đăng ký Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2023 tới các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND huyện Đan Phượng yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức phát động đăng ký và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện. Đồng thời lồng ghép và gắn Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình với các tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", bổ sung nội dung Bộ tiêu chí trong việc xây dựng, thực hiện quy ước tại các xã, thị trấn.

Đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn của huyện Đan Phượng bấm nút triển khai đăng ký Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2023 trên địa bàn huyện Đan Phượng được quy định khá cụ thể. Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ. Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình. Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương. Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép. Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ. 

Một số khẩu hiệu về ứng xử trong gia đình được huyện Đan Phượng nhấn mạnh, như: “Hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; “Gia đình - nơi của yêu thương và chia sẻ”; “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”…

Việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phải bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị. Các hoạt động được tổ chức với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo được sự lan tỏa, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia đông đảo gia đình, cộng đồng, xã hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện Đan Phượng, nhằm tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn và phát huy các giá trị, đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Đồng thời, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình giúp mỗi người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi dậy tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn của huyện Đan Phượng đã bấm nút triển khai đăng ký Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đan Phượng triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2023