Huyện Quốc Oai hoàn thành 16/27 chỉ tiêu Chương trình 08 của Thành ủy

Hoàng Sơn| 07/03/2023 21:01

(NSHN) - Chiều 7-3, Ban chỉ đạo Chương trình 08 của huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội giữa nhiệm kỳ về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2025.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy trên địa bàn huyện Quốc Oai giữa nhiệm kỳ cho thấy, huyện luôn xác định công tác an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân là nội dung quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, là mục tiêu, động lực để phát triển huyện nhanh và bền vững trong giai đoạn 2021-2025.

Ban chỉ đạo của huyện đã ban hành 936 văn bản chỉ đạo, triển khai; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra tại các xã, thị trấn. Kết quả, nửa nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã thực hiện được 16/27 chỉ tiêu, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, có 2 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. 

Lãnh đạo Huyện ủy Quốc Oai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhiều chính sách đặc thù quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội đã được thực hiện. Toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 8.623 lao động, đạt 132,06% chỉ tiêu giao; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 còn 45 hộ, chiếm tỷ lệ 0,084%; số hộ cận nghèo là 1.950 hộ, chiếm 2,06%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,5%, số người tham gia BHYT là 148.44 người…

Việc triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Chương trình 08 trên địa bàn huyện Quốc Oai đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Lãnh đạo Huyện ủy Quốc Oai đề nghị thành viên Ban chỉ đạo tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức trong thực hiện hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng đời sống nhân dân; đồng thời, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ, mục tiêu, đề xuất các giải pháp triển khai nhằm hoàn thành tốt Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Quốc Oai hoàn thành 16/27 chỉ tiêu Chương trình 08 của Thành ủy