Huyện Thanh Oai tổng kết công tác quốc phòng địa phương

Đỗ Minh| 08/12/2022 17:43

(NSHN) - Ngày 8-12, UBND huyện Thanh Oai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương và phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trong năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Oai đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động.

Các cấp, ngành, địa phương coi trọng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường đầu tư về quốc phòng, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực của huyện cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và thành phố...

Trong phong trào Thi đua quyết thắng, các đơn vị đã tích cực triển khai đồng bộ, hiệu quả nội dung, chỉ tiêu thi đua do cấp trên phát động; thường xuyên gắn phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Tại hội nghị, đã có 5 ý kiến tham luận của các đại biểu đóng góp cho công tác Quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng của huyện. Trong đó, chủ yếu tập trung nội dung gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân ở các xã, thị trấn; tích cực xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động tuyên truyền của Hội đồng nghĩa vụ quân sự; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng...

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong công tác quốc phòng, quân sự và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 của huyện Thanh Oai. Đồng chí đề nghị, năm 2023, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, từng bước phát triển kinh tế - xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh; nâng cao công tác giáo dục chính trị; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ... 

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng chúc mừng kết quả trong công tác quốc phòng, quân sự, phong trào Thi đua quyết thắng của huyện năm 2022. Để tiếp tục phát huy truyền thống của huyện, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận, công tác giáo dục chính trị nhằm bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

UBND huyện Thanh Oai khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022.

Nhân dịp này, UBND huyện Thanh Oai khen thưởng 15 tập thể, 24 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thanh Oai tổng kết công tác quốc phòng địa phương