Huyện Thanh Trì hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trước 2 năm

Nguyễn Mai| 08/03/2023 15:38

(NSHN) - Sáng 8-3, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã thẩm định 2 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao Tân Triều và Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì).

Thành viên Đoàn thẩm định nông thôn mới Hà Nội kiểm tra tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Tân Triều.

Xã Tân Triều có 2 thôn và 7 tổ dân phố với gần 12.000 hộ dân, gần 39.000 nhân khẩu. Ngoài ra, xã còn có khoảng 10.000 người tạm trú trên địa bàn.

Hiện nay, người dân Tân Triều chủ yếu phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, mang lại giá trị kinh tế ước khoảng 1.778 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân năm 2022 của xã Tân Triều đạt 86,6 triệu đồng/người/năm, toàn xã không còn hộ nghèo. Hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ từ hệ thống giao thông, thủy lợi, điện chiếu sáng...

Xã Tả Thanh Oai có 4 thôn, 34 tổ dân phố với hơn 11.000 hộ, hơn 40.000 người. Hiện nay, Tả Thanh Oai là xã còn diện tích sản xuất nông nghiệp lớn của huyện.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Tả Thanh Oai xác định lấy tiêu chí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân làm nền tảng để phát triển những tiêu chí khác.

Xã duy trì các mô hình kinh tế, vùng trồng cây ăn quả tập trung, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất theo hướng bền vững; phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và thu hút các hộ buôn bán, kinh doanh ổn định tại các chợ.

Năm 2022, cơ cấu kinh tế của xã nông nghiệp chiếm 16,6%, công nghiệp chiếm 46,6% và dịch vụ chiếm 36,8%; tổng giá trị sản xuất của xã ước đạt hơn 712 tỷ đồng. Bình quân thu nhập trên địa bàn xã đạt 65,9 triệu đồng/người/năm. Xã không còn hộ nghèo… 

Ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị thẩm định nông thôn mới nâng cao tại xã Tả Thanh Oai.

Đánh giá các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, cả 2 xã Tân Triều và Tả Thanh Oai đều đủ các tiêu chí để được thành phố xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Như vậy, sau 3 ngày thẩm định nông thôn mới nâng cao (ngày 6, 7, 8-3), huyện Thanh Trì đã có thêm 8 xã đủ điều kiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tính lũy kế cả 6 xã đã được thẩm định vào tháng 12-2022, Thanh Trì có 14 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Tính thêm 1 xã đã hoàn thành năm 2021, huyện Thanh Trì có 15 xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo đánh giá của ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn thẩm định của thành phố, tính đến thời điểm hiện nay, Đoàn thẩm định của thành phố đã hoàn thành thẩm định 63 xã nông thôn mới nâng cao năm 2022, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra 38 xã (trong đó, riêng huyện Thanh Trì vượt mục tiêu so với đăng ký 8 xã). Đây là kết quả rất lớn, có ý nghĩa quan trọng để Hà Nội tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh nhằm mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường giới thiệu với Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở xã Tả Thanh Oai.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu phấn đấu đến hết 2025 có 10/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn cùng nhiều cách làm sáng tạo, đến hết năm 2022, huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 15/15 xã. Kết quả đạt được đã hoàn thành vượt kế hoạch 2 năm. 

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết, thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với việc hoàn thiện các tiêu chí để xã lên phường, huyện lên quận trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thanh Trì hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trước 2 năm