Huyện ủy Mê Linh: Quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo Bác

Hoàng Sơn – Nguyễn Tuyền| 07/06/2022 14:54

(NSHN) - Ngày 7-6, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện và bí thư, chủ tịch UBND 18 xã, thị trấn...

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc (nguyên Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội) truyền đạt chuyên đề năm 2022 với các nội dung chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã, đội ngũ báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở nắm bắt sâu sắc những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ; đồng thời, cập nhật thông tin thời sự quốc tế và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Sau hội nghị này, cấp ủy các cấp ở huyện Mê Linh sẽ cụ thể hóa các nội dung được lĩnh hội vào quá trình triển khai nhiệm vụ tại đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện ủy Mê Linh: Quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo Bác