Năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quốc Oai kiểm tra 45 tổ chức Đảng

Hoàng Sơn| 26/12/2022 21:07

(NSHN) - Ngày 26-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quốc Oai khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ mười ba.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2022, với chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện và đạt được những kết quả nổi bật.

Về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã kịp thời triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch, kết luận của Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức 20 cuộc kiểm tra đối với 45 tổ chức Đảng, đơn vị và 4 đảng viên; giám sát 12 cuộc đối với 21 tổ chức Đảng và 23 đảng viên. 

Trong năm, huyện Quốc Oai đã tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Ước đến hết năm 2022, huyện thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố giao và 19/19 chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất một số ngành ước đạt gần 17.000 tỷ đồng, tăng 12,46% so với năm 2021 và bằng 100,12% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 đạt hơn 1.018 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch giao và bằng 170,1% so cùng kỳ.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục có chuyển biến tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả. 

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quốc Oai đã thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm chính trị - hành chính, khu liên hợp thể thao huyện; kế hoạch kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2023; Quy chế làm việc sửa đổi của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXIII; báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023…

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thọ ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong năm 2022. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục. Cụ thể, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục bám sát các nghị quyết, chương trình của Huyện ủy khóa XXIII, các kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; tiến hành rà soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu để từng cấp ủy, chính quyền, đơn vị chủ động có kế hoạch, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi; quyết liệt giải quyết những khâu yếu, việc khó, tăng cường cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân, định hướng dư luận xã hội theo đúng quan điểm chỉ đạo của cấp trên và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tăng cường đoàn kết, thống nhất, với quyết tâm chính trị cao nhất thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ mười ba - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quốc Oai kiểm tra 45 tổ chức Đảng