Quận Hai Bà Trưng ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' hơn 1,9 tỷ đồng

Đình Hiệp| 20/12/2022 15:37

(NSHN) - Chiều 20-12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 11.

Hội nghị đã hiệp thương kiện toàn bổ sung Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024; chia tay 5 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận nghỉ công tác.

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Thường trực HĐND quận thông báo kết quả hoạt động của HĐND quận năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Lãnh đạo UBND quận thông báo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2022, Mặt trận Tổ quốc từ quận đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2022, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phát động phong trào và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các phường; xây dựng, ký kết và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp hoạt động giữa Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Thường trực HĐND, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quận. Đồng thời, triển khai tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân ở cơ sở gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thiết thực, hiệu quả.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tặng quà chia tay Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận nghỉ công tác.

Đáng chú ý, quận tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” vượt chỉ tiêu, triển khai tốt tháng cao điểm “Vì người nghèo và an sinh xã hội”. Về vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, toàn quận đã vận động được hơn 1,9 tỷ đồng. Tính đến ngày 25-11-2022, Quỹ “Vì người nghèo” quận đã thu được gần 934 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” 18 phường đã thu được hơn 1,65 tỷ đồng; Quỹ 2 cấp đã vận động được gần 2,59 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra năm 2022.

Về nhiệm vụ năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' hơn 1,9 tỷ đồng