Quận Hoàng Mai: Kinh tế phục hồi tốt, tốc độ tăng trưởng 9,54%

Hiền Thu| 30/12/2022 12:26

(NSHN) - Sáng 30-12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị lần thứ 12, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Với sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năm 2023, Quận ủy Hoàng Mai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, tạo tiền đề phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật là quận đã hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2022, 19/19 chỉ tiêu ước hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Kinh tế phục hồi tốt với tốc độ tăng trưởng 9,54% so với cùng kỳ năm 2021, vượt kế hoạch đề ra (8,79%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận phấn đấu hoàn thành 100% dự toán (4.435,98 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách quận ước thực hiện 1.842 tỷ đồng, bằng 96% dự toán.  

Quận đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, không để bị động, bất ngờ. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng dịch được triển khai bảo đảm an toàn, đúng tiến độ theo chỉ đạo của thành phố. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, hoàn thành tốt việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các biện pháp giảm nghèo đạt hiệu quả cao, đã có 19 hộ thoát nghèo, đạt 380% kế hoạch (kế hoạch giảm 5 hộ). Thực hiện tạo việc làm mới cho 5.816 người lao động, đạt 104% kế hoạch. Chất lượng giáo dục toàn diện của quận tiếp tục giữ vững vị trí đứng trong tốp đầu toàn thành phố.

Các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được duy trì. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được chú trọng đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và từng đối tượng vị trí công việc. Năm 2022, Quận ủy đã tổ chức 52 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể (đạt 110,6% kế hoạch) với 12.030 học viên. Đã có 218 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng (đạt 115% chỉ tiêu năm 2022); thành lập mới 6 chi bộ Đảng trong doanh nghiệp (đạt 150% chỉ tiêu)…

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: Thu ngân sách nhà nước năm 2022 gặp nhiều khó khăn đối với khoản thu từ đất, đôn đốc, thu hồi nợ đọng chưa hiệu quả; giải ngân vốn đầu tư công các tháng đầu năm chưa bảo đảm tiến độ đề ra; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc…

Năm 2023, Quận ủy Hoàng Mai tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện 6 chương trình công tác của Quận ủy, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, tạo bước chuyển trong xây dựng và phát triển quận Hoàng Mai. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kiểm soát tốt dịch Covid-19; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận. Tăng cường huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

Trong công tác Đảng, Quận ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở, định hướng, hướng dẫn dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai: Kinh tế phục hồi tốt, tốc độ tăng trưởng 9,54%