Quận Long Biên triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2023

Hiền Lương| 12/01/2023 18:08

(NSHN) - Ngày 12-1, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở quận đến điểm cầu tại 14/14 phường nhằm quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", chủ đề công tác năm của quận "Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 Ngày năm thành lập quận" và nhiệm vụ trọng tâm kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003-6/11/2023).

Lãnh đạo quận Long Biên báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm cho biết, thực hiện chủ đề công tác của thành phố năm 2023 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 22-12-2022 của UBND thành phố Hà Nội về “Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố”, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó xác định rõ 47 nội dung nhiệm vụ trọng tâm, các nhóm giải pháp chủ yếu.

Đặc biệt, để hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Quận ủy đã quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Quán triệt đến các đồng chí cán bộ chủ chốt toàn quận về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị toàn quận phát động phong trào thi đua cao điểm gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của quận; động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua trong học tập, công tác, lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu kết luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ về thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của thành phố đối với các tổ chức cơ sở Đảng phụ trách. Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận cần tăng cường tuyên truyền phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức các quy định của Đảng, Nhà nước về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Long Biên triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2023