Quận ủy Đống Đa tổ chức tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Nguyệt Ánh| 21/02/2023 10:56

(HNMO) - Ngày 21-2, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” trực tiếp tại trụ sở Quận ủy và trực tuyến tại 21 điểm cầu tại 21 phường.

 Quận ủy Đống Đa tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” trực tiếp tại trụ sở Quận ủy.

Căn cứ Kế hoạch số 121-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 156-KH/QU, ngày 19-1-2023 về việc triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” thuộc Đảng bộ Quận Đống Đa.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các chi bộ trực thuộc Đảng bộ tổ chức triển khai việc thực hiện cài đặt, đăng ký, sử dụng tài khoản phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến các đảng viên trong buổi sinh hoạt chi bộ tháng 3-2023.

Đặc biệt, bố trí ít nhất 3 đoàn viên thanh niên hoặc đảng viên trẻ của cơ sở, công an khu vực hướng dẫn đảng viên chi bộ hoàn thành cài đặt, đăng ký, sử dụng tài khoản phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong buổi sinh hoạt chi bộ tháng 3-2023.

Các đảng viên thực hiện cài đặt phần mềm ngay khi được tập huấn.

Tại hội nghị, các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, bí thư đoàn thanh niên cơ sở, bí thư chi đoàn công an phường, văn phòng cấp ủy cơ sở, bí thư các chi bộ trực thuộc, Tổ công tác cài đặt ứng dụng dữ liệu dân cư đã được tập huấn trực tiếp phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” thuộc Đảng bộ quận Đống Đa. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường cho biết, việc triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của thành phố, của quận; tổng hợp, cung cấp tin tức từ các kênh thông tin của Đảng, Nhà nước tới đội ngũ đảng viên để quảng bá, tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận, thành phố, đất nước đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận; đồng thời, là công cụ quan trọng để quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên…

Đoàn viên, thanh niên phường Ngã Tư Sở hướng dẫn cài đặt phần mềm cho các đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở Đảng nghiêm túc triển khai thực hiện triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” và hoàn thành việc cài đặt trong tháng 3-2023. Các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện chế độ báo cáo hằng tuần với Ban Thường vụ Quận ủy về kết quả triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” của đơn vị vào trước 15h ngày thứ 6 hằng tuần…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận ủy Đống Đa tổ chức tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”