Quốc Oai khen thưởng 10 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 124

Hoàng Sơn| 04/04/2023 17:25

(NSHN) - Chiều 4-4, Đảng ủy Quân sự huyện Quốc Oai tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTƯ ngày 31-3-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương (Chỉ thị 124) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng về "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới".

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Đảng ủy quân sự huyện Quốc Oai đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu yêu cầu đề ra, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong công tác giáo dục chính trị.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị của đơn vị đã tích cực nghiên cứu, từng bước đổi mới về phương pháp giáo dục, đưa nội dung giảng bài trình chiếu, giáo án điện tử thay vào giảng bài truyền thống viết bảng, đồng thời, kết hợp đưa các video, phóng sự, phim tài liệu để dẫn chứng minh họa, nhất là dẫn chứng các kinh nghiệm hoạt động thực tiễn.

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Đơn vị thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị thông qua việc đăng ký, thống kê chất lượng giáo dục chính trị đối với từng đối tượng…

Đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết của cấp ủy các cấp, đồng thời, thực hiện tốt việc học tập các chuyên đề theo quy định. Quân số bảo đảm 100%, kết quả kiểm tra từng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá, giỏi…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 124, Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới" trong thời gian tới…

Dịp này, UBND huyện Quốc Oai đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai khen thưởng 10 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 124