Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm ký giao ước thi đua với 22 xã, thị trấn

Ánh Dương| 04/01/2023 20:20

(NSHN) - Ngày 4-1-2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức Hội nghị lần thứ 10, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú thông tin, năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu ước, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các mô hình: “Giảm nghèo bền vững”, “Hỗ trợ hộ cận nghèo có việc làm ổn định”, “Carema an ninh”, “Đoàn kết lương giáo - tinh hoa làng nghề gốm cổ”, “Xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm, xây dựng cải tạo, nâng cấp sân chơi công cộng”…

Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, nhiều cách làm sáng tạo, ý tưởng mới được biểu dương, khen thưởng; hộ gia đình văn hóa đạt 95,6%; thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 98,8%. 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú phát biểu tại hội nghị.

Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hoạt động Vì người nghèo được tích cực triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng.

Cụ thể, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thu được hơn 2,3 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” 3,15 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 21 nhà, sửa chữa 4 nhà Đại Đoàn kết; hỗ trợ 100 triệu đồng xây mới 2 nhà cho hộ nghèo tại huyện Mê Linh và Sóc Sơn. Đến nay, huyện Gia Lâm không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo còn 256 hộ (năm 2021 là 317 hộ)...

Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm đề ra một số chỉ tiêu: Vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt 130% chỉ tiêu thành phố giao; 100% xã, thị trấn không còn hộ tái nghèo; mỗi xã, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình “Đoàn kết sáng tạo” hoạt động hiệu quả…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt ghi nhận, đánh cao kết quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở trong thời gian qua.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Tiến Việt đề nghị hệ thống Mặt trận Tổ quốc huyện bám sát định hướng trong chương trình công tác nói chung và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để hoạt động hiệu quả, tiếp tục nâng cao công tác giám sát, phản biện; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm đúng quyền lợi và trách nhiệm, để thực hiện đồng bộ, tránh chồng chéo…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm ký giao ước thi đua với 22 xã, thị trấn

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm đã tiến hành hiệp thương bổ sung thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, có 4 cá nhân đã được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm cũng ký giao ước thi đua với 22 xã, thị trấn nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm ký giao ước thi đua với 22 xã, thị trấn