Đan Phượng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được 1.450ha

Nguyễn Mai| 02/12/2020 07:17

(HNM) - UBND huyện Đan Phượng cho biết, quá trình đô thị hóa nên diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện thu hẹp dần, hiện chỉ còn 3.600ha.

Nhằm khai thác hiệu quả đất nông nghiệp gắn với đặc thù, lợi thế ven đô, huyện Đan Phượng tập trung chỉ đạo nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được 1.450/3.600ha, chủ yếu là rau, hoa, cây ăn quả, chăn nuôi lợn...

Bên cạnh đó, huyện cũng hỗ trợ nông dân xây dựng nhãn hiệu riêng cho sản phẩm. Hiện Đan Phượng đã xây dựng thành công một số nhãn hiệu nông sản, như: “Bưởi tôm vàng Đan Phượng”, “Nông sản quê hương người gái đảm”, “Thịt lợn an toàn xã Trung Châu”, “Nấm xã Đan Phượng”, “Hoa ly xã Đan Phượng”... Những nỗ lực này đã góp phần nâng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt 371 triệu đồng/năm/ha canh tác, tăng gấp 1,25% so với năm 2015 và là một trong những huyện đứng đầu thành phố Hà Nội có giá trị thu nhập cao trên đơn vị canh tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đan Phượng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được 1.450ha