Gần 76.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn

Đỗ Minh| 28/06/2022 16:13

(NSHN) - Ngày 28-6, UBND huyện Thanh Oai tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dự hội nghị có Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Lê Thị Đức Hạnh.

 Cá nhân, tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/NĐ-CP.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh Oai Nguyễn Trung Sơn cho biết, sau gần 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, huyện Thanh Oai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thực hiện Nghị định 78, toàn huyện Thanh Oai đã tập trung nguồn lực tín dụng qua NHCSXH cho vay được gần 76.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 1.649 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 1.177 tỷ đồng. Tổng dư nợ 10 chương trình tín dụng chính sách đến ngày 31-5-2022 đạt trên 490,9 tỷ đồng, tăng hơn 472,6 tỷ đồng, gấp 26,8 lần so với dư nợ khi thành lập; tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 18,2% với 10.775 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn, dư nợ bình quân là 45,5 triệu đồng/khách hàng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời. Qua đó, hỗ trợ vốn cho 26.166 lượt hộ nghèo, góp phần giúp hơn 8.000 hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho trên 24.672 lao động; 4.515 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo 925 công trình nhà ở cho hộ nghèo, 42.672 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn…

Tính đến ngày 31-5-2022, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chính trị - xã hội (Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Oai là 490.465 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,9% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách đang triển khai tại đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng đánh giá, sự ra đời của NHCSXH là một chủ trương sáng suốt của Đảng, phù hợp lòng dân. Đáng chú ý, nguồn vốn cho vay trên địa bàn huyện Thanh Oai không ngừng tăng trưởng, ngày càng đáp ứng được tốt hơn nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Cơ cấu tăng trưởng nguồn vốn có sự chuyển dịch từ nguồn vốn Trung ương sang nguồn vốn địa phương, nhất là sự tăng lên đáng kể của nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH, thể hiện sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78 của Chính phủ được coi là giải pháp hiệu quả, có ý nghĩa lâu dài, đóng góp to lớn trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện hằng năm, nhất là thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại hội nghị, Ngân hàng Chính sách Hà Nội và UBND huyện Thanh Oai khen thưởng 57 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/NĐ-CP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 76.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn