Huyện Chương Mỹ: Mở đợt thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm

Đỗ Minh| 06/09/2019 08:23

(HNM) - Để tăng cương hơn nữa công tác quản lý an toàn thực phẩm, UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành kế hoạch mở đợt thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm từ nay đến cuối năm 2019.

Theo đó, đối tượng thanh tra, kiểm tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở. Thông qua thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ sẽ kết hợp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức nâng cao nhận thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Chương Mỹ: Mở đợt thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm