Tập trung lãnh đạo để quận Thanh Xuân phát triển bền vững

Vũ Thủy Nguồn: thực hiện| 18/02/2023 06:52

(HNM) - Năm 2022, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã chủ động, sát sao, lãnh đạo, điều hành quyết liệt triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt. Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai khẳng định, kinh nghiệm được tập thể Đảng bộ quận đánh giá là do có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, rõ người, rõ tiến độ từng nhiệm vụ và nội dung này tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2023 nhằm xây dựng quận phát triển bền vững.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

- Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn quận Thanh Xuân thời gian qua?

- Trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do sự tác động tiêu cực của dịch Covid-19, nhất là trong những tháng đầu năm, song bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, tinh thần quyết tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn Thanh Xuân tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá với tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 98 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng công nghiệp và tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ (chiếm 58,3%, tăng 0,3% so với năm 2021). Tổng thu ngân sách tính đến ngày 31-12-2022 đạt gần 5.400 tỷ đồng, tăng 14,37% so với năm 2021. Toàn quận đã thành lập mới 2.039 doanh nghiệp, tăng 19,2% so với năm 2021.

Trong năm, quận đã tập trung triển khai và hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều dự án quan trọng, như dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Vũ Trọng Phụng, phố Lê Văn Thiêm và các công trình dự án trường học, dân sinh khác phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân. Công tác giải ngân đạt 102,80% kế hoạch vốn thành phố giao.

Cùng với đó, sự nghiệp văn hóa, giáo dục và y tế tiếp tục được quan tâm, phát triển; trong đó ngành Giáo dục và Đào tạo quận năm thứ tám liên tiếp xếp thứ nhất Thủ đô. Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai kịp thời, đúng quy định; an sinh và phúc lợi xã hội được duy trì, đời sống của người dân được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

- Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quận chú trọng như thế nào, thưa đồng chí?

- Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ quận đã tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, bảo đảm vừa lãnh đạo toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, Quận ủy đã kịp thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-CT/TƯ, ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và 2 nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công tác trọng điểm. Theo đó, Quận ủy đã lãnh đạo hoàn thành tốt công tác đại hội chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; tập trung triển khai có hiệu quả một số trọng tâm công tác về củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

- 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ quận sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra?

- Bám sát sự chỉ đạo của thành phố và trên cơ sở tình hình thực tế, năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân đã thống nhất đề ra 12 mục tiêu, 25 chỉ tiêu và đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Quận tiếp tục xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu là 8,3% trở lên. Cải tạo chung cư, nhà tập thể cũ nhằm nâng cao điều kiện sống của người dân, tạo bộ mặt kiến trúc đô thị theo chủ trương của thành phố. Phấn đấu năm 2023 giảm 40% hộ cận nghèo trên địa bàn quận theo chuẩn cận nghèo giai đoạn 2022-2025; nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo, duy trì, giữ vững vị trí tốp đầu ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Một nhiệm vụ quan trọng năm 2023 được Quận ủy tập trung chỉ đạo là tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, các chương trình công tác của Thành ủy, 3 đề án, 3 chương trình của Quận ủy và sơ kết việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tập trung lãnh đạo để quận Thanh Xuân phát triển bền vững