Thị xã Sơn Tây: Gần 500 cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ánh Dương| 04/04/2023 10:08

(NSHN) - Sáng 4-4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng thị xã Sơn Tây giàu đẹp, văn minh".

Có gần 500 đại biểu là cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của thị xã Sơn Tây tham dự buổi học tập. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và làm báo cáo viên tại hội nghị.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt tại buổi học tập.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lý Việt Quang, Đại hội XIII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là: “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam là cơ sở, nền tảng để Đảng bộ và nhân dân các địa phương trên toàn quốc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội XIII, góp phần xây dựng địa phương phát triển giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu tham dự buổi học tập.

Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, thị xã Sơn Tây phấn đấu thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng con người Sơn Tây phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị, có tri thức, có hoài bão lớn; phát huy tối đa sức mạnh của văn hóa, làm cho các nhân tố văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực, xây dựng thị xã Sơn Tây giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị xã Sơn Tây: Gần 500 cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh