Ba Đình tổ chức tập huấn các quy định mới về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm

Thu Lưu| 13/07/2022 07:21

(HNM) - UBND quận Ba Đình vừa tổ chức hội nghị tập huấn về những quy định tại Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24-6-2022 của UBND thành phố Hà Nội về phân công, phân cấp quản lý về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố dành cho lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ thuộc quận và cán bộ chuyên trách theo dõi an toàn thực phẩm của 14 phường.

Tại hội nghị, các học viên đã được phổ biến các nội dung, quy định mới về phân công, phân cấp quản lý về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội để chủ động nắm bắt, quản lý hiệu quả công tác an toàn thực phẩm tại địa phương...

Hội nghị tập huấn giúp các học viên nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, hiểu rõ trách nhiệm trong công tác quản lý của từng cấp. Từ đó triển khai, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh bảo đảm các biện pháp an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo đảm an sinh xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Đình tổ chức tập huấn các quy định mới về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm