Ba xã đầu tiên của huyện Mỹ Đức đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Nguyễn Mai| 21/12/2022 17:01

(NSHN) - Ngày 21-12, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã thẩm định 3 xã: Phùng Xá, Hồng Sơn và Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) đạt chuẩn  nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Thành viên Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội kiểm tra thực tế các tiêu chí tại xã Phùng Xá.

Xã Phùng Xá là địa phương làm điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Mỹ Đức đã được công nhận đạt chuẩn năm 2014. Phát huy kết quả đạt được, địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao. Là xã có nghề dệt truyền thống, người dân Phùng Xá đã đầu tư nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị máy móc theo hướng hiện đại… để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đến nay, cả xã có 60 doanh nghiệp và hàng trăm cơ sở dệt, tạo việc làm cho khoảng 7.000 lao động trong và ngoài xã. Đặc biệt, Phùng Xá đã có 17 sản phẩm được đánh giá, phân hạng trong Chương trình OCOP của thành phố, tập trung chủ yếu là tơ tằm, tơ sen và khăn mặt bông…

Tại xã Hồng Sơn, địa phương có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp. Những năm gần đây, người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi sang mô hình lúa - cá- vịt… hiệu quả cao. Đến nay, xã có 112ha nuôi thủy sản, 150ha lúa hàng hóa chất lượng cao. Năm 2022, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt hơn 68 triệu đồng/người/năm. Từ năm 2021 đến nay, xã cũng đã huy động được gần 180 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, ý kiến đại diện nhân dân tỷ lệ hài lòng rất cao.

Có lợi thế diện tích mặt nước lớn, người dân xã Hồng Sơn chăn nuôi vịt theo hướng VietGAP.

Tại xã Hương Sơn, triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên nguyên tắc tận dụng các công trình đã có, chỉ xây dựng mới các công trình chưa có hoặc xuống cấp không đáp ứng yêu cầu để tiết kiệm nguồn lực. Đối với các dự án do xã quản lý, xã tập trung huy động tối đa nguồn ngân sách phân bổ, đẩy mạnh xã hội hóa để đẩy nhanh quyết toán dứt điểm trong năm 2022, không để nợ xây dựng cơ bản. Đối với các công trình dự án khác, xã tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp kết hợp với cơ chế hỗ trợ của xã để hoàn thành các tiêu chí.

Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội làm việc tại xã Hương Sơn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai, là huyện khó khăn, nằm xa trung tâm Thủ đô, đến hết năm 2021, Mỹ Đức đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ba xã: Phùng Xá, Hồng Sơn và Hương Sơn là những xã đầu tiên của huyện đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây cũng là một trong những điều kiện để huyện Mỹ Đức đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2022.

Theo ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, Hà Nội là Thủ đô nhưng là một trong những địa phương có số xã thực hiện xây dựng nông thôn mới đứng đầu cả nước. Đến nay, thành phố Hà Nội đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 15/18 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

Đối với 3 xã của huyện Mỹ Đức, sau khi thẩm định các tiêu chí, thành viên Đoàn thẩm định thành phố thống nhất cả 3 xã: Phùng Xá, Hồng Sơn và Hương Sơn đều đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định thành phố xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

“Xây dựng nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng, với các xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đề nghị địa phương giữ gìn và nâng cao chất lượng tiêu chí để hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và xã thông minh trong thời gian tới”, ông Ngôn lưu ý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba xã đầu tiên của huyện Mỹ Đức đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao