Gần 300 cán bộ, hội viên thanh niên Thủ đô được trang bị kỹ năng, nghiệp vụ

Nguyệt Ánh| 22/09/2020 15:01

(NSHN) - Ngày 22-9, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho gần 300 cán bộ, hội viên.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, hội viên thanh niên Thủ đô đã được truyền đạt các chuyên đề: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt về chính trị cho thanh niên dân tộc thiểu số; kỹ năng tuyên truyền về tác hại của ma túy và các chất hướng thần cho thanh niên…

Đồng thời, các cán bộ, hội viên được tập huấn công tác tuyên truyền về biển, đảo; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam trong tình hình mới...

Thông qua các nội dung tập huấn, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố còn tiếp thu một số kiến thức, kỹ năng cần thiết về công tác Hội; phương thức triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; một số kỹ năng hoạt động tập thể... Từ đó, mỗi cán bộ, hội viên thanh niên sẽ là tuyên truyền viên tham gia tích cực trong công tác thông tin, truyền thông về các nội dung trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 300 cán bộ, hội viên thanh niên Thủ đô được trang bị kỹ năng, nghiệp vụ