Những sáng kiến thiết thực vì cộng đồng

Đình Hiệp| 19/08/2022 06:44

(HNM) - Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động quận Hai Bà Trưng đã có 1.066 sáng kiến, trong đó có 105 sáng kiến vừa được quận biểu dương khen thưởng. Đây là những sáng kiến có hiệu quả, ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng xã hội.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến được biểu dương, khen thưởng.

Với đề tài “Tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn quận Hai Bà Trưng”, Tiến sĩ Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hai Bà Trưng cho rằng, mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao của quận còn nhiều bất cập. Điều này thể hiện ở chỗ cơ sở vật chất, các công trình xây dựng đã được sử dụng nhiều năm, hiện xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, không đủ tiêu chuẩn, không đáp ứng được thực tiễn yêu cầu phục vụ.

“Từ thực trạng trên, sáng kiến đề tài của tôi đã đưa ra các giải pháp đối với hoạt động quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa; góp phần hoàn thiện, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tại quận. Cùng với đó, đẩy mạnh việc triển khai xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao nhận thức về thiết chế văn hóa, thể thao; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, hướng dẫn các hoạt động của thiết chế văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hai Bà Trưng”, Tiến sĩ Trần Trung Hiếu chia sẻ.

Sau khi kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã ghi nhận 1.066 sáng kiến trên địa bàn. Trong đó, ở lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhiều sáng kiến của người lao động được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng. Còn ở lĩnh vực giáo dục, nhiều đơn vị có những sáng kiến, bài giảng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”...

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, tích cực để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” từ tháng 6-2022 đến ngày 1-9-2023 với mục tiêu có thêm 3.300 sáng kiến. Trong đó, các công đoàn cơ sở tích cực tuyên truyền, động viên đoàn viên công đoàn, người lao động hăng hái tham gia cập nhật sáng kiến của mình lên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam để tham dự chương trình theo địa chỉ http://congdoanvietnam.org.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cho rằng, để thực hiện tốt chương trình cũng như các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, tạo sức lan tỏa rộng rãi, thì mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đồng thời, các công đoàn cơ sở cần nâng cao vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, thông qua việc đại diện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Đặc biệt là tiếp tục tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác thi đua, coi đây là công việc hằng ngày trong nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, từng cá nhân đoàn viên công đoàn và người lao động.

Đánh giá cao các sáng kiến của công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận Hai Bà Trưng thời gian qua, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh nhấn mạnh việc phải đổi mới nội dung, tiêu chí, phương thức tổ chức phát động phong trào thi đua, gắn nhiệm vụ thi đua với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bám sát nhiệm vụ của người lao động để đặt ra các nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp. Cùng với đó là tập trung đầu tư hơn nữa cho phong trào thi đua ở khối cơ quan hành chính. Bởi công cuộc cải cách hành chính còn nhiều vấn đề đặt ra, đòi hỏi việc thi đua phải thấm sâu vào tính tự giác của cán bộ, công chức với trách nhiệm phụng sự nhân dân theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những sáng kiến thiết thực vì cộng đồng