Quận Ba Đình thu ngân sách ước đạt 144% kế hoạch năm 2022

Đình Hiệp| 14/12/2022 15:22

(NSHN) - Chiều 14-12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXVI tổ chức Hội nghị lần thứ mười bốn để xem xét các nội dung theo thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho thấy, ước thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn quận đạt 7.050 tỷ đồng, đạt 144,2% dự toán giao; ước chi ngân sách đạt 1.544 tỷ đồng, đạt 154,3% dự toán giao. Đồng thời, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất của quận, trong đó chi đầu tư xây dựng là 686 tỷ đồng, đạt 335,7% dự toán thành phố giao, đạt 100% kế hoạch quận giao.

Trong năm 2022, UBND quận đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền của UBND quận; phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh 47 dự án, công trình trên địa bàn quận; trình HĐND phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư 42 dự án.

Quận cũng thực hiện đầu tư 51 dự án; thi công xong, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán 33 dự án. Tập trung định hướng công tác đầu tư vào xây dựng cơ sở vật chất các trường chuẩn bị đạt chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao; bảo tồn, tôn tạo các di tích; củng cố hệ thống y tế cơ sở; xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở theo quy hoạch được duyệt (tập trung đầu tư hệ thống thoát nước, đường phố, ngõ ngách, công viên, vườn hoa, cây xanh công cộng).

Cùng với đó, công tác quy hoạch chung cư cũ, di dời các chung cư nguy hiểm cấp độ D đã được chỉ đạo thực hiện tốt; kỷ cương hành chính được đảm bảo. Đặc biệt, quận đã triển khai xây dựng phường Điện Biên điểm về kỷ cương văn minh đô thị; Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị... Cùng với đó, các mặt công tác xây dựng Đảng được chú trọng.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, quận tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, tập trung triển khai thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy, 7 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy.

Đồng thời, quận Ba Đình triển khai các biện pháp, giải pháp đồng bộ nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2023. Trong đó, chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục; kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, cân đối thu, chi ngân sách quận; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn quận.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Ba Đình thu ngân sách ước đạt 144% kế hoạch năm 2022