Quận Thanh Xuân phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tuấn Việt| 02/03/2023 14:43

(NSHN) - Chiều 2-3, Quận ủy Thanh Xuân đã phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn quận.

Quang cảnh hội nghị phát động.

Phát động cuộc thi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, cuộc thi diễn ra từ ngày 3-3 đến 15-4-2023 với mong muốn triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ.

Để cuộc thi đạt chất lượng, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc quận quán triệt quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 của quận và kế hoạch tổ chức cuộc thi để triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời, tích cực tuyên truyền sâu rộng để đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân biết, hưởng ứng và tham gia tích cực. 

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân phát động cuộc thi.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam, người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Thanh Xuân có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi. Trong đó, khuyến khích sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn quận; đội ngũ cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 quận; cộng tác viên dư luận xã hội quận; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang…

Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi gồm 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử). 

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh, cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 trên địa bàn quận Thanh Xuân đã huy động được sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận. Qua đó góp phần hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu để phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan, đơn vị tuyên truyền bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 

Vì thế, việc tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn quận Thanh Xuân là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận, góp phần tích cực vào thành công chung của cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 do Thành ủy Hà Nội phát động...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng