Thu ngân sách quận Bắc Từ Liêm ước đạt 211% dự toán thành phố giao

Hiền Phương| 16/12/2022 13:35

(NSHN) - Ngày 16-12, HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 9.

 Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà nhấn mạnh, đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐHD quận để xem xét tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2022; kế hoạch năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Theo báo cáo của UBND quận tại kỳ họp, năm 2022, giá trị sản xuất các ngành của quận Bắc Từ Liêm ước tăng 12,37% so với cùng kỳ, vượt 0,36% kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt 211% dự toán giao; chi ngân sách ước đạt 102% dự toán thành phố giao, 97,4% dự toán quận giao.

Quận đã tích cực triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật; kết nối hạ tầng các khu đô thị, đường giao thông và hệ thống thoát nước. Công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường và công tác giải phóng mặt bằng; trật tự, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ. Đến ngày 15-11-2022, toàn quận đã khởi công mới được 38/61 dự án, hoàn thành 10 dự án (dự kiến hết tháng 12-2022 khởi công 61/61 dự án). Giải ngân các dự án nguồn vốn ngân sách thành phố ước thực hiện năm 2022 đạt 335 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch thành phố giao, không để nợ xây dựng cơ bản…

Trong năm, đã giải quyết việc làm cho gần 6.080 người lao động, đạt 100,5% kế hoạch; giảm 5/5 hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 (đạt 100%), giảm 219 hộ cận nghèo (đạt 125% kế hoạch). Quận thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Tích cực đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện hiệu quả dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4...

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND quận cũng báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND quận năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận thông báo về công tác xây dựng chính quyền năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tòa án nhân dân quận báo cáo tóm tắt kết quả xét xử năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Viện Kiểm sát nhân dân quận báo cáo tóm tắt công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu ngân sách quận Bắc Từ Liêm ước đạt 211% dự toán thành phố giao