Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ: Giải trình về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tuấn Việt| 01/10/2019 07:46

(HNM) - Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ đã tổ chức phiên giải trình về việc tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn huyện.

Cụ thể, 9 tháng năm 2019, tổng số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền huyện phải xem xét, giải quyết là 96 vụ. Đến nay, UBND huyện đã giải quyết 71/96 vụ việc, đạt 73,9%. Về tố cáo, toàn huyện có 26 vụ việc thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 20/26 vụ việc, đạt 76,9%. Ngoài ra, UBND huyện cũng tổ chức thực hiện xong 14 quyết định giải quyết khiếu nại, 9 kết luận giải quyết tố cáo.

Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ nhận định, bên cạnh kết quả tích cực, vẫn còn một số vụ việc, kết luận giải quyết tố cáo tồn đọng. Vì thế, thời gian tới, UBND huyện cần tăng cường kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp dân, giải quyết các vụ việc kịp thời, tránh gây bức xúc trong nhân dân.

Thường trực HĐND huyện cũng đề nghị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, gắn với thuyết phục, đối thoại, hòa giải, nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ: Giải trình về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo